Den pædagogiske it-gruppe

I Varde Kommune har vi en it-plan, som beskriver kommunens struktur på Skole-it-området. Her beskrives også, hvordan vi i Varde Kommune udvælger og indkøber digitale læremidler.

I Varde Kommune er der nedsat en pædagogisk it-gruppe. Gruppen består af  6 it-vejledere og læringvejledere fra kommunens skoler, som vælges for en 2-årig periode af og blandt it-vejledere og læringvejledere. Der er valg på det årlige internat for disse. Desuden deltager én it-tekniker fra SKole-IT, én konsulent fra skoleafdelingen. Andre fagpersoner kan indkaldes til møderne ad hoc. Gruppens arbejde koordineres af læremiddelkonsulenten på Pædagogisk Central.

Den pædagogiske it-gruppe har flere forskellige arbejdsområder:

–  vurderer og udvælger digitale læremidler, som den anbefaler købt til vores programpakke

– er med i planlægningen og afviklingen af de årlige it-vejledermøder, internatet samt andre it-pædagogiske tiltag

– er sparringsparter for Skole-IT

– følger udviklingen på området og kommer med anbefalinger til styregruppen

og meget mere!

Den pædagogiske it-gruppe indstiller forslag til indkøb, aktiviteter mm til it-styregruppen. Denne gruppe består af skolechefen, tre repræsentanter for skoleledergruppen, en repræsentant fra den pædagogiske it-gruppe, lederen af Skole-IT, én skolekonsulent og læremiddelkonsulenten. Formelt er det altså it-styregruppen, som ud fra den pædagogiske it-gruppes anbefalinger og vurderinger udvælger programpakken til Varde Kommunes skoler.

 

Add a Comment