Konsulenter

Pædagogisk Central har to skolebibliotekskonsulenter tilknyttet:

Lisbeth Kodal  har 60% af en fuldtidsstilling som pædagogisk konsulent. Resten af sin arbejdstid er Lisbeth lærer på AuraSkolen i Esbjerg. Lisbeth arbejder hovedsagelig med opgaver i tilknytning til Pædagogisk Central, Vardes Kulturelle Rygsæk samt internationale skoleprojekter.

Tlf. 29740238

Bjarne Lund Christensen  har en fuldtidsstilling som læremiddelkonsulent. Bjarne er daglig leder af Pædagogisk Central, og udfører som sådan  arbejdsopgaver i tilknytning hertil. Desuden er Bjarne med i kommunens IT-grupper, og har derfor fokus på digitale læremidler. Derudover planlægger og koordinerer Bjarne it-kompetenceudviklingen.

Derudover er begge aktive i samarbejde med UC-Syd, folkebiblioteket, kommunens læsekonsulenter og flere andre instanser i arbejdet på at skabe bedst mulige vilkår for lærere og elever i kommunen.

Tlf. 20343666

Add a Comment