Lydrette læsebøger

Lydrette læsebøger 1-4 Lydrette læsebøger er en række selvstændige læsebøger til den individuelle læsetræning i indskolingen. Bøgerne er skrevet med elementære lydrette og lydnære ord, som begynderlæsere selv kan læse. Serien kan anvendes som supplement til et hvilket som helst dansksystem… 1) Teo og Dy 2) Det blå hus Sos fra Kina 3) Lulu på

Villeby

Her finder du et legende og opmuntrende læringsmiljø.Undervisningsmaterialerne er nemme at gå til og kan med fordel bruges som supplement til den daglige undervisning, eks. til introduktion, øvelse eller evaluering af et planlagt område – eller stå alene og udgøre et separat forløb.