Leg på streg

Materiale kasse til Leg på streg

 

Aktivitetstasken indeholder forskellige redskaber, som kan benytte i forbindelse med legene, når der er foretaget en opatregning i skolegården.

Forslag findes på hjemmesiden:
http://www.cancer.dk/legpaastreg